STROMEK ŽIVOTA

Zaměření MŠ

MŠ je zaměřena na tvořivou dramatiku. To znamená, že pracujeme na principu člověčenství, úcty a důvěry v lidskou osobnost, lásku k člověku. Prvky tvořivé dramatiky využíváme přímo při upevňování vzájemných citových vazeb s dítětem nebo celou skupinou. Hlavními znaky těchto prvků je schopnost uvolňovat city jednotlivce na základě zážitků, vyvolaných nejčastěji aktivní účastí ve hře. Výběr aktivit odvozujeme od dobré znalosti sociálních a citových potřeb, schopnosti, dovednosti a rejstříku zájmu dětí.

Zásady, kterými se snažíme řídit:

 • Poznej nejdřív sama sebe.
 • Poznej co nejdříve všechny děti, s nimiž pracuješ.
 • Stanov si pořadí cílů - co teď, co potom.
 • Vždy si uvědom, proč danou hru nebo činnost zvolíš.
 • Méně často bývá více.
 • Nedrž se tvrdošíjně zvoleného námětu, improvizuj.
 • Měj vždy dostatečnou zásobu materiálu.
 • Uč se od přírody a z literatury, čti dětské knížky.
 • Uč se smyslovému i mimosmyslovému vnímání, snaž se vnímat druhé.
 • Neboj se hrát si, pouštěj uzdu fantazii i představivosti.
 • Nenuť děti do žádné činnosti, snaž se najít vhodnou a účinnou motivaci.
 • Respektuj potřeby dětí, respektuj jejich osobnost.
 • Buď ochotná neustále přijímat podněty, učit se novému, hledej, zkoušej.
 • Nemysli si, že máš vždycky pravdu.