MEZI NÁMI, o.p.s.

I naše MŠ se zapojila do projektu "Přečti" neziskové organizace Mezi námi, o.p.s., která podporuje pravidelná setkávání lidí všech generací.


Co je projekt Přečti?

Senioři z řad dobrovolníků docházejí pravidelně jednou týdně do mateřské školy předčítat dětem pohádky. Nenásilnou formou se díky pravidelnosti čtení daří propojovat dvě věkově odlišné generace, které se vzájemně učí úctě a respektu.

Děti od seniorů získávají tři významní hodnoty – logopedickou (naši čtecí senioři mají velmi kultivovaný mluvený a čtený projev), relaxační (senioři dokáží prostřednictvím čtení přenést na děti svůj klid) a literární (senioři rozšiřují dětem literární obzory a rozvíjejí jejich fantazii).

Společnost Mezi námi pomáhá dětem prostřednictvím projektů Povídej a Přečti najít cestu k babičkám a dědečkům, rozvíjet jejich vzájemné porozumění a společně objevovat jejich rozdílné světy. Uvítáme každého, kdo by se chtěl podílet na společném setkávání, ať už formou pravidelných společných akci se seniory nebo prostřednictvím práce s dětmi

Chceme vytvářet pozitivní vztahy napříč generacemi. Chceme, aby k sobě našli cestu zejména ti nejmladší s těmi nejstaršími.