Rada městské části Praha 4  po dohodě s ředitelkami MŠ schválila zajištění provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4

v období červenec - srpen 2021 následovně:

   

  • v termínu od 1. 7. do 31. 7. 2021 zajištění provozu ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4,
  • v termínu od 2. 8. do 31. 8. 2021 bez výjimky přerušení provozu všech mateřských škol,
  • v termínu od 1. 9. 2021 budou v provozu všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 4.

       Prosíme nahlásit ve svých třídách případnou docházku v červenci do 13. května. Děkujeme.