Rada městské části Praha 4 Usnesení 2. zasedání číslo 2R-44/2021 ze dne 27. 1. 2021 schválila zajištění provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4

v období červenec - srpen 2021 následovně:

    1. V případě možnosti běžného provozu bez omezení v termínu od 1. do 31. 7. 2021 přerušení provozu v MŠ s    výjimkou:

  • Základní školy a Mateřské školy Sdružení 1080( objekt Družstevní ochoz + pavilon Sdružení)
  • Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540
  • Mateřské školy Praha 4, Mezivrší

     2. V případě možnosti běžného provozu bez omezení v termínu od 2. do 31. 8. 2021 přerušení provozu v MŠ s    výjimkou:

  • Mateřské školy, Praha 4, K Podjezdu 2
  • Spořilovské mateřské školy, Praha 4, Jihozápadní 4

     3. V případě nutnosti zachování skupinové izolace z důvodu pokračující epidemie:

  • v termínu od 1. 7. do 31. 7. 2021 zajištění provozu ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4,
  • v termínu od 2. 8. do 31. 8. 2021 přerušení provozu všech mateřských škol,
  • v termínu od 1. 9. 2021 budou v provozu všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 4.