Rada městské části Praha 4  po dohodě s ředitelkami MŠ schválila zajištění provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4

v období červenec - srpen 2023 následovně:

bude včas doplněno