MAP_IV.jpeg

digitalizace.jpg

SKM_C25801012000450.jpg

logo MZCR EU

 

map.png

 

 

ŠABLONY

Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249

V rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, získala naše škola schválený projekt

Název projektu: „Šablony pro MŠ V Zápolí“

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/00030467

Realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018

Výše podpory: 555.568,00 Kč


Specifikace projektu:

1/ 2.3
Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
Cílem této aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a inkluze.

1/ 2.4
Název aktivity: Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi MŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin
Cílem této aktivity je úspěšné začlenění dětí mladší 3 let do vzdělávání v mateřské škole.

II/ 2.6
Název aktivity: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Cílem této aktivity je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci Prahy.

I/ 3.3
Název aktivity: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Tento projekt je spolufinancován EU.