PLÁNOVANÉ AKCE V ZÁPOLÍ NA ROK 2020/2021  v souladu s covid - 19

 
      Září 2020

 • Společná schůzka s rodiči a následně třídní schůzky
 • Zahájení Logopedie

      Říjen 2020

 • Zahájení kroužku angličtiny, keramiky, a kroužky pro předškoláky, cvičení v tělocvičně ZŠ Na Líše se odkládá
 • Třída Berušek a Štěňátek plánuje polodenní výlet do Krčského lesa
 • Dopoledne divadlo Basta Fidli - O námořníku Čepičkovi

      Listopad 2020

 • Třídní konzultační hodiny s rodiči v jednotlivých třídách a v různých termínech
 • Setkání s absolventy ?
 • Návštěva ZŠ Na Líše 
 • Fotografování dětí

      Prosinec 2020

 • Děti dětem - akce pro děti z Dětského centra
 • 1.12. divadlo Koloběžka - Jak se v pekle kujou pikle
 • ve všech třídách - Vánoční tvoření s pískem
 • Vánoční posezení s rodiči ?
 • Vycházka vánoční Prahou 

      Leden 2021

 • Beseda s psycholožkou z PPP na téma Školní zralost
 • Předběžné testy školní zralosti pro přihlášené předškoláky
 • 13. 1. Divadlo Glanc - Tři pohádky pro tebe

      Únor 2021

 • Dětský karneval ?
 • Návštěva bývalých žáků v 1. třídě ZŠ Na Líše?
 • 19. 2. Přírodovědná dílna v ZŠ Na Líše
 • Březen 2021
 • 4.3. varietní vystoupení - Kouzelné představení
 • Návštěva Muzea hl.m.Prahy s třídou Berušek
 • Polodenní vycházka na Spořilov
 • Návštěva knihoven

 • Duben 2021

 • 16.4. v divadle UHasičů - Příběhy vodníky Česílka
 • Dny otevřených dveří v návaznosti na předpokládaný zápis dětí do MŠ
 • Polodenní výlet do Toulcova dvora
 • Dopravní hřiště - Jánošíkova, MŠ Fillova
 • Polodenní výlety Koťátek a Včelek do blízkého i vzdálenějšího okolí
 • Pálení čarodějnic s doprovodným programem

      Květen 2021

 • Návštěva bývalých žáků v 1. třídě ZŠ Na Líše
 • Zápis do MŠ na šk.rok 2020/21 po dohodě se zřizovatelem
 • Fotografování společné foto
 • Výlet
 • Koťátkový den

      Červen 2020

 • Den rodiny - pouť k MDD
 • 8.6. sokolnické vystoupení - Draví ptáci
 • Koloběžkový a polštářkový den v Koťátkách
 • Barevný týden
 • Rozloučení s předškoláky, grilování a spaní v MŠ

Změna vyhrazena