Vzkaz z MŠ Fillova: všechny přihlášené děti k prázdninovému provozu 3.- 21. srpna,

které mají zaplacené školné a stravné jsou v termínu  přijati.

 

Vážení rodiče,

Rada městské části Praha 4 usnesením číslo 11R-379/2020 ze dne 3. 6. 2020 schválila zajištění provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 v období červenec - srpen 2020 následovně:

  • v termínu od 1. do 31. 7. 2020 zajištění provozu ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4,
  • v termínu od 3. 8. do 21. 8. 2020 zajištění provozu v MŠ Filova, MŠ Jílovská, MŠ Trojlístek (objekt Točitá) a ve škole Kavčí hory (objekt Kaplická),
  • v termínu od 24. 8. – 31. 8. 2020 přerušení provozu všech mateřských škol,
  • od 1. 9. 2020 budou v provozu všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 4.

Prázdninový provoz v srpnu je pro naší školu přednostně určen v Mateřské škole, Praha 4, Fillova 11

Přihlášky k prázdninovému provozu v MŠ Fillova najdete:

  • na web stránkách MŠ Fillova,
  • ve své kmenové MŠ.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku na MŠ Fillova:

  • zaslat elektronickou poštou, nebo datovou stránkou do MŠ Fillova nejpozději do 22. 6. 2020 a zároveň je nutné uhradit stravné a školné (převodem na účet uvedený na přihlášce MŠ Fillova),
  • doručit poštou a uhradit stravné a školné na účet školy (č. účtu na přihlášce) do 22. 6. 2020,
  • doručit osobně do MŠ Filova 23. 6. 2020 v čase uvedeném na přihlášce, stravné a školné uhradit přímo v MŠ Filova.

S ohledem na provedený průzkum a zjištění předběžného zájmu o umístění dětí do srpnového prázdninového provozu je kapacita MŠ Fillova dostačující. Předpokládáme umístění všech přihlášených dětí.

Tyto pokyny jsou platné v případě, že budou i nadále platit současná hygienická opatření. V případě, že dojde na základě rozhodnutí MŠMT a hygieny ke změně, budou rodiče informováni na webových stránkách školy.