Vážení rodiče,

předávám Vám informace z hygieny (v případě potřeby), kdy z důvodu kontaktu Vašeho dítěte s pozitivní osobou je mu nařízena karanténa. Informace o délce karantény a možnost sebetrasování obdržíte prostřednictvím sms. Systém nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na test. Je však nutné ho řádně vyplnit – především PSČ a Prahu s číslem (např. Praha 4, PSČ 141 00), tak aby byl schopen provést ověření v registru adres.

V případě pozdního hlášení pozitivní osoby je nařízena karanténa 14 dnů od posledního kontaktu a lze ji ukončit nejdříve 7. den karantény (dle posledního kontaktu) v případě, že osoba absolvuje odběr PCR testu s negativním výsledkem. Tedy, jakmile rizikový kontakt absolvuje test a budete mít v ruce negativní výsledek, může se ukončit karanténu. Datum posledního kontaktu máte uveden v sms zprávě.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V nejbližší době budete kontaktováni také trasovacím centrem (pokud jste neprovedli sebetrasování), které s Vámi případně provede trasování a vyplní žádanku na PCR test.
                                                                                                                                                                       Bc. Libuše Tomanová,
                                                                                                                                                                                         ředitelka školy


Vážení rodiče,

z důvodu nařízení vlády ze dne 26.2.2021, krizové opatření č.200, bude naše školka ve dnech 1.3. - 28.3.2021 pro běžný provoz uzavřena.

Jako "sběrná" MŠ pro děti rodičů zaměstnaných u vybraných profesí nezbytných pro chod státu tzv. složek IZS, byla zřizovatelem určena MŠ Fillova, Praha 4. Pouze děti těchto zaměstnanců mohou ve výše uvedeném termínu do této určené školky docházet.

Zaměstnavatel rodičů je povinen Vaše dítě nahlásit na Magistrátu HMP, na níže uvedenou mailovou adresu. Pokud dítě budete chtít přivést, musí být den dopředu do 10:00 hodin Vaším zaměstnavatelem nahlášeno na Magistrátu. Děti, které nebudou v den příchodu nahlášeny z Magistrátu, nemůžeme přijmout.

Kontakt: Stanislav Sivaninec,   telefon: 236 005 927 


OČR již nevystavuje MŠ, stáhnete si ho na stránkách PSSZ, viz odkaz.    


Úplata za  předškolní vzdělávání v březnu, bude vyúčtována podle platné legislativy ve výši 386 Kč (krácení školného, při uzavření MŠ více než 5 dní).


Distanční výuka

Na základě zaslané metodiky, mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem předškolákům, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 1x týdně budeme zasílat na e-mailovou adresu rodiče, soubor úkolů pro předškolákyVypracované úkoly předškoláků předají děti učitelkám souhrnně až po opětovném otevření a nástupu dítěte zpět do MŠ. 

 
Stravování

Děti, na které se vztahuje distanční vzdělávání, mají dle MŠMT bez ohledu na naše podmínky nárok na dotovaný oběd jako žáci základních škol. Jedná se pouze o předškoláky – děti na povinné docházce. Poskytovat obědy budeme pouze v případě, pokud se přihlásí minimálně 50 % předškoláků. Pokud bychom obědy poskytovali, budou se pro všechny zájemce vydávat na MŠ V Zápolí. V případě zájmu volejte do 5.3. ředitelce školy 776 766 284.


Souhrnné informace od zřizovatele.

Provoz v mateřských školách městské části Praha 4 bude obnoven v pondělí 25. května 2020. Otevřou se tedy od stejného data jako základní školy. Rozhodla o tom Rada MČ Praha 4. Všechny mateřské školy zřizované městskou částí budou po dohodě s jejich ředitelkami během letošních prázdnin v provozu od 1. do 31. července 2020.

„Současné období je pro nás všechny, a zejména pak pro rodiny s malými dětmi, velmi náročné, a proto věřím, že svým rozhodnutím pomůžeme zejména pracujícím rodičům, kteří nemohou využívat tzv. home office,“ uvedla starostka Prahy 4 Irena Michalcová (ANO 2011)„Zároveň ale apelujeme na všechny rodiče, aby pečlivě zvážili docházku svých dětí a využívali ji v nezbytně nutných případech, kdy musí být na svých pracovištích. Společně tak ochráníme zdraví dětí i pracovníků mateřských škol, z nichž mnozí jsou staršího věku, popřípadě doma pečují o seniory," dodala.

Konkrétní podmínky provozu mateřských škol – počty dětí, režim nošení roušek, provoz školních kuchyní apod., budou stanoveny po obdržení pokynů od ministerstev zdravotnictví a školství, což by mělo být do konce dubna.

Prázdninový provoz v mateřských školách

Rada městské části Praha 4 po dohodě s ředitelkami mateřských škol zřizovaných městskou částí 4 souhlasila s jejich prázdninovým provozem, a to od 1. do 31. července 2020.

„Chápeme, že je nynější situace pro rodiny často velmi finančně obtížná, a proto jsme se rozhodli pomoci mimo jiné tím, že všechny naše mateřské školy budou v červenci otevřené. I v tomto případě zatím platí naše výzva, aby rodiče docházku svých dětí pečlivě zvážili,“ doplnila starostka Irena Michalcová.

Srpnový provoz ve vybraných mateřských školách bude upraven podle vývoje epidemiologické situace. Podrobnosti budou postupně zveřejňovány na www.praha4.cz a na webových stránkách mateřských škol.


Benkova 2020 03 31 10 24 51

Benkova 2020 03 17 07 32 36